Hình ảnh trường TH Đinh Trang Hòa 1


Ngày học đầu tiên sau kỳ nghỉ tết lịch sử của trường tiểu học Đinh Trang Hòa 1.