Chia tay thầy K' BRộp Phó hiệu trưởng trường TH Đinh Trang Hòa 1 về nghỉ hưu