Thông tin chi tiết:
Nguyễn Lương Chiến
Hiệu Trưởng Nguyễn Lương Chiến
Ngày tháng năm sinh 14/04/1975
Giới tính Nam
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách