Thông tin chi tiết:
Nguyễn Doãn Tám
Phó Hiệu Trưởng Nguyễn Doãn Tám
Giới tính Nam
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách