Thông tin chi tiết:
K'B Rộp
Phó Hiệu Trưởng K'B Rộp
Giới tính Nam
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách